Sotkamo-Seuran 73. toimintavuosi 2020
Yhdistyksen tarkoitus:
" Rakkaudesta kotiseutuun"
Kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
Elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen.
Kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen.
Kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Yleislinjat
>   kehittää edelleen Makasiinimuseon näyttelyä ja toimintaa.
>   tekee aloitteita ja antaa lausuntoja kunnalle.
>   järjestää kotiseutuaiheisia yleisötilaisuuksia.

MUSEOTOIMINTA
Mikäli saadaan Museovirastolta haettu avustus vuodelle 2020, kehitetään Makasiinimuseon näyttelytekniikkaa ja tehdään luetteloimattomien esineiden inventointi, kirjaaminen, numerointi ja valokuvaaminen sekä kuvien digitointi.
Järjestetään Makasiinimuseolla avointen ovien päivänä Villasta langaksi – näytös (karstaus, kehräys, neulonta, virkkaus), pajupillin teko -näytös ja työpaja, yms. lapsille sopivaa perinnetietoutta.
Kotiseutuliiton kanssa järjestetään Mestarit ja kisällit –suunnittelupalaveri.
Myydään museolla kotiseututuotteita

Yhteistyö
Tarjotaan kouluille opastettuja Makasiinimuseokäyntejä. Sotkamo-Seura on myös käytettävissä koulujen kotiseutuopetuksessa.
Valmistellaan Paltamo-Seuran kanssa kansankirjailija Heikki Meriläisen juhlavuotta 2022.
Tuodaan esille sotkamolaisten yritysten historiaa yhteistyössä esim. kirjaston vitriineihin.
Tehdään yhteistyötä Veikko Huovinen –seuran kanssa mm. kansainvälisessä kirjallisuusmatkailuhankkeessa.

Muu toiminta
Järjestetään heinäntekotalkoot
Osallistutaan syyskuussa Euroopan kulttuuriympäristöpäivän teemaan Kasvun paikat.
Osallistutaan valtakunnallisille Kotiseutupäiville Kokkolassa 13.-16.8.2020.
Osallistutaan Kotiseutuliiton maakunnalliseen kokoukseen ja Kainuun museon kutsumiin kokoontumisiin.

Järjestetään Sotkamo-opastuksia kysynnän mukaan.

Yhteistoiminta kunnan kanssa
Neuvotellaan Sotkamon kunnan kanssa kumppanuussopimus.
Osallistutaan kotiseutuaineiston keräämiseen ja taltioimiseen kunnan kotiseutuarkistoon.

Varainhankinta
Julkaistaan myyntituotteeksi uusi kotiseutukalenteri 2021.
Myydään aktiivisesti olemassa olevia tuotteita.
Tiedotetaan, että  Sotkamo-Seura ottaa vastaan lahjoitus- ja testamentattuja varoja tukemaan kotiseututyötä ja Makasiinimuseon toimintaa.