Sotkamo-Seuran 71. toimintavuosi 2018


Yhdistyksen tarkoitus
” Rakkaudesta kotiseutuun”
Kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
Elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen.
Kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen.
Kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tästä löydät Sotkamo-Seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2018