SOTKAMO-SEURA RY
jo vuodesta 1947!

Sotkamossa toimiva Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistys

Yhdistyksen tarkoitus

– kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta

– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen

– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen

– kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.